پلاستیک حبابدار از کجا بخرم

نایلون حبابدار، پلاستیک ضربه گیر را می توانید از مجموعه باران تهیه کنید خرید خود را می‌توانید بصورت حضوری و تلفنی انجام بدهید

ارسال برای تهران وحومه کمتراز 2 ساعت وبرای شهرستان حداقل 48 ساعت است

که از طریق باربری به شهر مورد نظر ارسال انجام می‌شود