تولیدکننده نوارخطر متری

تولیدکننده نوارخطر متری

تولید و فروش نوارخطر متری
متنش
تولید کننده نوار خطر


در متراژ های مختلف ودرخواستی حلقه ها موجود عمومی به صورت زیر می باشد
۷۵ متری
۱۰۰ متری
۱۵۰ متری
۲۰۰ متری

بسته بندی داخل کارتن میباشد

 

قیمت نوار خطر پلاستیکی

قیمت نوار خطر پلاستیکی

فروش اینترنتی نوار خطر

نوار خطر های تولیدی حباب باران  برای موارد گاز، آب، برق، مخابرات و تاسیسات قابل استفاده بوده

این شرکت نوار های تولیدی را برای منظورهای مختلفی تولید و عرضه می نماید.

انواع نوار خطر برق را با بهترین مواد اولیه از جنس پلی اتیلن تولید می نماید.

با توجه به نوع کیفیت مواد اولیه به کار رفته در خط تولید نوار اخطار های برق نوار هایی با کیفیت درجه یک را تولید و عرضه می نماید.

کاربرد های نوار اخطار برق برای حریم بندی مناطق حادثه خیز و جلوگیری از تردد در مناطق خطر می باشد.

انواع نوار خطر آب را با بهترین مواد اولیه از جنس پلی اتیلن تولید می نماید.

با توجه به نوع کیفیت مواد اولیه به کار رفته در خط تولید نوار اخطار های آب  نوار هایی با کیفیت درجه یک را تولید و عرضه می نماید.

کاربرد های نوار اخطار آب برای حریم بندی مناطق حادثه خیز و جلوگیری از تردد در مناطق خطر می باشد

تولید انواع نوار خطر مخابرات را با بهترین مواد اولیه از جنس پلی اتیلن تولید می نماید.

با توجه به نوع کیفیت مواد اولیه به کار رفته در خط تولید نوار اخطار های مخابرات صرفا نوار هایی با کیفیت درجه یک را تولید و عرضه می نماید.

کاربرد های نوار اخطار مخابرات برای حریم بندی مناطق حادثه خیز و جلوگیری از تردد در مناطق خطر می باشد.