نایلون بسته بندی قند و شکر

نایلون بسته بندی قند و شکر

حباب باران جز اصلی ترین تولیدکننده نایلون قند و شکر در کل کشور می باشد.

نایلون بسته بندی قند و شکر

نایلون بسته بندی قند و شکر

تولید نایلون بسته بندی قند بصورت 5 و10 کیلویی می باشد، که عرض 5 کیلویی آن 40 سانت به طول 70 سانت است.
همچنین سفارش چاپ برروی نایلون قند نیز پذیرفته می شود

چاپ 1 تا 8 رنگ full hd روی نایلون