نایلون پروفیل بسته بندی

نایلون پروفیل بسته بندی

یکی دیگر از تولیدات شرکت حباب باران تولید نایلون بسته بندی پروفیل الومینیوم ، پروفیل upvc و پروفیل چوبی میباشد
نایلون پروفیل بسته بندی:

یکی دیگر از تولیدات شرکت حباب باران تولید نایلون بسته بندی پروفیل الومینیوم ، پروفیل upvc و پروفیل های چوبی میباشد

– برای عرضه کردن پروفیل های المینیومی و upvc به بازار لازم میباشد که آن را توسط نایلون های عرض ۱۵ سانت تک لا بسته بندی نمود.

استفاده از این نایلون ها برای محافظت پروفیل ها در برابر خط و خش بسیار مناسب میباشد

درضمن روی این نوع نایلون هارا میتوانیم برای درج تبلیغات شرکت هاهمراه با چاپ لوگو عرضه نماییم.

 

نایلون پروفیل آلومینیوم

نایلون پروفیل بسته بندی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.