شرکت حباب باران بزرگترین تولیدکننده
نایلون حبابدار،استرچ پالت بند و نوار خطر در ایران
021-55293003 تولیدکننده استرچ پالت بند 09125557008 021-55293004 تولیدکننده کیسه حبابدار
[cz_gap height=”90px” id=”cz_84510″ height_tablet=”80px”][cz_content_box type=”1″ id=”cz_89517″ sk_overall=”background-color:#1b1e21;padding-bottom:20px;margin-bottom:10px;border-style:solid;border-bottom-width:2px;border-color:rgba(248,188,40,0.01);border-radius:10px;” sk_hover=”border-bottom-style:solid;border-color:#f8bc28;border-bottom-width:2px;” sk_overall_mobile=”padding:15px;”][cz_service_box type=”vertical” title=”” style=”style11″ image=”1145″ id=”cz_111105″]

ارسال شهرستان ۲۴ ساعته

[/cz_service_box][/cz_content_box]

[cz_gap height=”90px” id=”cz_84510″ height_tablet=”80px”][cz_content_box type=”1″ id=”cz_63248″ sk_overall=”background-color:#1b1e21;padding-bottom:20px;border-style:solid;border-bottom-width:2px;border-color:rgba(248,188,40,0.01);border-radius:10px;” sk_hover=”border-bottom-style:solid;border-color:#f8bc28;border-bottom-width:2px;” sk_overall_mobile=”padding:15px;”][cz_service_box type=”vertical” title=”” style=”style11″ image=”1153″ id=”cz_77945″]

ضمانت ارسال کالا

[/cz_service_box][/cz_content_box]

[cz_gap height=”90px” id=”cz_84510″ height_tablet=”80px”][cz_content_box type=”1″ id=”cz_78575″ sk_overall=”background-color:#1b1e21;padding-bottom:20px;margin-bottom:10px;border-style:solid;border-bottom-width:2px;border-color:rgba(248,188,40,0.01);border-radius:10px;” sk_hover=”border-bottom-style:solid;border-color:#f8bc28;border-bottom-width:2px;” sk_overall_mobile=”padding:15px;”][cz_service_box type=”vertical” title=”” style=”style11″ image=”1155″ id=”cz_109780″]

ارسال در تهران ۱ ساعته

[/cz_service_box][/cz_content_box]

[cz_gap height=”100px” id=”cz_84510″ height_tablet=”80px”][cz_title id=”cz_69669″ sk_overall=”margin-bottom:40px;”]

شركت حباب باران

[/cz_title][cz_title id=”cz_103382″ sk_overall=”margin-bottom:40px;”]

توليدكننده انواع لفاف های بسته بندی بصورت رول، كيسه، شیرينگ،  كيسه چند لايه مقاوم ، نوار اخطاری ، نايلون حبابدار (ضربه گير) بصورت رول و كيسه در سال ۱۳۶۷ در استان تهران تاسيس گرديد . حباب باران به عنوان يكی از توليد كنندگان عمده لفاف های بسته بندی محصولات زير را با بهترين كيفيت به مشتریان ارائه می کند.

نایلون در صنایع مختلف کاربرد دارد و بسته به کارایی دارای انواع مختلفی نیز می باشد. . در صورت تمایل به خرید هر یک از محصولات با ما تماس بگیرید.

[/cz_title]

[cz_counter number=”33″ symbol=”+” after=”سال تجربه” position=”tac cz_1row” id=”cz_65223″ sk_num=”font-size:30px;color:#f8bc28;” sk_after=”color:#f8bc28;”]
[cz_title title_pos=”cz_title_pos_center” id=”cz_80233″]گواهینامه iso 9001[/cz_title]
[cz_counter number=”5″ symbol=”+” after=”محصول حرفه ای” position=”tac cz_1row” id=”cz_67401″ sk_num=”font-size:30px;color:#f8bc28;” sk_after=”color:#f8bc28;”]
[cz_gap height=”100px” id=”cz_88189″ height_tablet=”80px”]
[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_105045″ sk_overall=”background-repeat:no-repeat;background-position:center center;background-size:cover;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(27,30,33,0.1),rgba(27,30,33,0.01)),url(https://hobabbaran.ir//wp-content/uploads/2020/12/2.jpeg);height:250px;margin-bottom:20px;border-radius:500px;”][/cz_content_box][cz_button title=”نایلون شیرینگ” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_blur” text_effect=”cz_btn_txt_move_up” sk_button=”font-size:20px;color:rgba(0,0,0,0.98);padding:6px 30px 7px;margin-top:20px;margin-bottom:7px;border-radius:50px;” sk_hover=”background-color:#ffffff;color:#f8bc28;font-weight:700;” id=”cz_47687″ alt_title=”کلیک کنید” link=”url:https%3A%2F%2Fhobabbaran.ir%2Ffa%2F%25d9%2586%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b4%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586%25da%25af%2F|title:%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D9%86%D8%AF”]
[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_96709″ sk_overall=”background-repeat:no-repeat;background-position:left center;background-size:cover;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(27,30,33,0.1),rgba(27,30,33,0.01)),url(https://hobabbaran.ir//wp-content/uploads/2020/12/44.jpg);height:250px;margin-bottom:20px;border-radius:500px;”][/cz_content_box][cz_button title=”استرچ پالت بند” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_blur” text_effect=”cz_btn_txt_move_up” sk_button=”font-size:20px;color:rgba(0,0,0,0.85);padding:6px 30px 7px;margin-top:20px;margin-bottom:7px;border-radius:50px;” sk_hover=”background-color:#ffffff;color:#f8bc28;font-weight:700;” id=”cz_97334″ alt_title=”کلیک کنید” link=”url:https%3A%2F%2Fhobabbaran.ir%2Ffa%2F%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b1%25da%2586-%25d9%25be%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2586%25d8%25af%2F|title:%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D9%86%D8%AF”][cz_gap height=”100px” height_tablet=”80px” id=”cz_25908″]
[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_47674″ sk_overall=”background-repeat:no-repeat;background-position:center center;background-size:cover;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(27,30,33,0.1),rgba(27,30,33,0.01)),url(https://hobabbaran.ir//wp-content/uploads/2020/12/33.jpg);height:250px;margin-bottom:20px;border-radius:500px;”][/cz_content_box][cz_button title=”نوار خطر” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_blur” text_effect=”cz_btn_txt_move_up” sk_button=”font-size:20px;color:rgba(0,0,0,0.85);padding:6px 30px 7px;margin-top:20px;margin-bottom:7px;border-radius:50px;” sk_hover=”background-color:#ffffff;color:#f8bc28;font-weight:700;” id=”cz_99681″ alt_title=”کلیک کنید” link=”url:https%3A%2F%2Fhobabbaran.ir%2Ffa%2F%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25ae%25d8%25b7%25d8%25b1%2F|title:%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1″]
[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_39841″ sk_overall=”background-repeat:no-repeat;background-size:cover;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(27,30,33,0.1),rgba(27,30,33,0.01)),url(https://hobabbaran.ir//wp-content/uploads/2020/12/Man-holding-a-roll-of-plastic-bubble-wrap.jpg);height:250px;margin-bottom:20px;border-radius:500px;”][/cz_content_box][cz_button title=”نایلون حبابدار” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_blur” text_effect=”cz_btn_txt_move_up” sk_button=”font-size:20px;color:rgba(0,0,0,0.85);padding:6px 30px 7px;margin-top:20px;margin-bottom:7px;border-radius:50px;” sk_hover=”background-color:#ffffff;color:#f8bc28;font-weight:700;” id=”cz_20265″ alt_title=”کلیک کنید” link=”url:https%3A%2F%2Fhobabbaran.ir%2Ffa%2F%25d9%2586%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25ad%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%2F|title:%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%20%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1″]
[cz_gap height_tablet=”80px” id=”cz_25908″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_right” id=”cz_69149″]

تولیدکننده محصولات

[/cz_title][cz_gap height_tablet=”80px” id=”cz_25908″]

[cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_48066″ icon=”fa czico-071-interface-1″ rotate_before=”-45deg” sk_icon_before=”font-size:28px;color:#000000;background-color:#ffffff;margin-top:-4px;margin-left:25px;border-radius:50px 50px 50px 0;” sk_icon_before_mobile=”font-size:24px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;”]

نایلون حبابدار

[/cz_title][cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_12521″ icon=”fa czico-071-interface-1″ rotate_before=”-45deg” sk_icon_before=”font-size:28px;color:#000000;background-color:#ffffff;margin-top:-4px;margin-left:25px;border-radius:50px 50px 50px 0;” sk_icon_before_mobile=”font-size:24px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;”]

کیسه حبابدار ضربه گیر

[/cz_title][cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_68255″ icon=”fa czico-071-interface-1″ rotate_before=”-45deg” sk_icon_before=”font-size:28px;color:#000000;background-color:#ffffff;margin-top:-4px;margin-left:25px;border-radius:50px 50px 50px 0;” sk_icon_before_mobile=”font-size:24px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;”]

نایلون شیرینگ

[/cz_title][cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_94569″ icon=”fa czico-071-interface-1″ rotate_before=”-45deg” sk_icon_before=”font-size:28px;color:#000000;background-color:#ffffff;margin-top:-4px;margin-left:25px;border-radius:50px 50px 50px 0;” sk_icon_before_mobile=”font-size:24px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;”]

نوار خطر

[/cz_title]

[cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_57080″ icon=”fa czico-071-interface-1″ rotate_before=”-45deg” sk_icon_before=”font-size:28px;color:#000000;background-color:#ffffff;margin-top:-4px;margin-left:25px;border-radius:50px 50px 50px 0;” sk_icon_before_mobile=”font-size:24px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;”]

استرچ پالت بند

[/cz_title][cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_66678″ icon=”fa czico-071-interface-1″ rotate_before=”-45deg” sk_icon_before=”font-size:28px;color:#000000;background-color:#ffffff;margin-top:-4px;margin-left:25px;border-radius:50px 50px 50px 0;” sk_icon_before_mobile=”font-size:24px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;”]

کاور حبابدار

[/cz_title][cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_86662″ icon=”fa czico-071-interface-1″ rotate_before=”-45deg” sk_icon_before=”font-size:28px;color:#000000;background-color:#ffffff;margin-top:-4px;margin-left:25px;border-radius:50px 50px 50px 0;” sk_icon_before_mobile=”font-size:24px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;”]

نایلون درب و پنجره

[/cz_title][cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_22409″ icon=”fa czico-071-interface-1″ rotate_before=”-45deg” sk_icon_before=”font-size:28px;color:#000000;background-color:#ffffff;margin-top:-4px;margin-left:25px;border-radius:50px 50px 50px 0;” sk_icon_before_mobile=”font-size:24px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;”]

نایلون فنداسیون

[/cz_title]

[cz_gap height=”30px” height_tablet=”80px” id=”cz_25908″][cz_gap height=”70px” height_tablet=”80px” id=”cz_70041″]
[cz_gap height=”100px” height_tablet=”40px” id=”cz_22794″][cz_banner style=”style2″ title=”کیسه نایلون حبابدار” image=”1656″ image_opacity=”0.7″ id=”cz_34314″ link=”url:https%3A%2F%2Fhobabbaran.ir%2Ffa%2F%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b1%25da%2586-%25d9%25be%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%2F|title:%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C” sk_title=”font-size:25px;color:#ffffff;font-weight:700;” sk_box=”border-radius:0px;”][/cz_banner]
[cz_gap height=”100px” height_tablet=”40px” id=”cz_22794″][cz_banner style=”style2″ title=”نایلون حبابدار رنگی” image=”1693″ size=”500*500″ image_opacity=”0.7″ id=”cz_75269″ link=”url:https%3A%2F%2Fhobabbaran.ir%2Ffa%2F%25da%25a9%25db%258c%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25ad%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b6%25d8%25b1%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1%2F|title:%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1″ sk_title=”font-size:25px;color:#ffffff;font-weight:700;margin-bottom:10px;margin-left:20px;” sk_box=”border-radius:0px;”][/cz_banner]
[cz_gap height=”100px” height_tablet=”40px” id=”cz_22794″][cz_banner style=”style2″ title=”استرچ پالت بند” image=”1172″ image_opacity=”0.7″ id=”cz_65220″ link=”url:https%3A%2F%2Fhobabbaran.ir%2Ffa%2F%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b1%25da%2586-%25d9%25be%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2586%25d8%25af%2F|title:%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D9%86%D8%AF” sk_title=”font-size:25px;color:#ffffff;font-weight:700;margin-bottom:10px;margin-left:20px;” sk_box=”border-radius:0px;”][/cz_banner]
[cz_gap height=”80px” id=”cz_45312″ height_tablet=”60px”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_center” id=”cz_78480″]

گالری محصولات

[/cz_title]

[cz_gap height=”80px” id=”cz_45312″ height_tablet=”60px”][cz_gallery layout=”cz_grid_carousel” slidestoshow=”4″ autoplay=”true” id=”cz_79213″ images=”1310,1317,1318,1320,1321,1322,1325,1327,1113,1648″]
[cz_gap height=”100px”]